Loading...
31 Oct
ఇక దుఃఖం మీకు ఎన్నటికి ఉండదు!
Dr. Paul Dhinakaran

దేవుడు మీకు దయ చూపాలని కోరుకుంటున్నాడు మరియు మీ పట్ల కనికరము చూపించినప్పుడు మీ దుఃఖదినములు సమాప్తములగును. కాబట్టి, ఆనందంగా ఉండండి. దేవుడు మీ దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మారుస్తాడు.

Read More
30 Oct
మీకు సమాధానమును మరియు సమృద్ధినిస్తాడు!
Shilpa Dhinakaran

మీ సరిహద్దులకు సమాధానమును ఇస్తానని మరియు మంచి గోధుమలతో మిమ్మల్ని సంతృప్తిపరుస్తానని దేవుడు ఈ రోజు మీ పట్ల వాగ్దానం చేయుచన్నాడు.

Read More
29 Oct
దేవుని నమ్మండి - మీకు సమస్తము సాధ్యమే!
Dr. Paul Dhinakaran

మీరు సమస్తమును వదులుకున్నారా? మీరు ఏమి చేయాలో నాకు తెలియదు లేదా ఏమి జరుగబోతుందో నాకు తెలియదు, లేదా నేను ఎలా జీవించబోతున్నానో నాకు తెలియలేదు? అని తలంచుకుంటున్నారా? యేసు ప్రభువులో మీకు ఒక నిరీక్షణ కలదు. నమ్మండి దేవుని మహిమను చూడండి.

Read More
28 Oct
మీరు గొప్ప విజయం నొందెదరు!
Sis. Evangeline Paul Dhinakaran

మీ ప్రవర్తన దేవునికి ప్రీతికరముగా ఉన్నప్పుడు, మీరు బలంగా మరియు శక్తిమంతులుగా ఉంటారు. మీరు నిశ్చయంగా విజయమును పొందుకుంటారు, మీరు ఆశీర్వదింపబడినవారుగా మార్చబడెదరు.

Read More
27 Oct
వృద్ధులను పరామర్శించే దేవుడు!
Dr. Paul Dhinakaran

మీరు వృద్ధులు కావచ్చును, కానీ, మీరు ఇప్పటికిని దేవునికి బిడ్డలైయున్నారు. మీ వృద్ధాప్యం వరకు కూడా మిమ్మల్ని మోసుకువెళ్ళి, పోషిస్తాడని ప్రభువు వాగ్దానం చేయుచున్నాడు. ఆయన వాగ్దానం నెరవేర్చుటలో యథార్థవంతుడై యున్నాడు.

Read More
26 Oct
క్రీస్తు ద్వారా ఈ లోక శ్రమలను జయించండి!
Samuel Dhinakaran

మీ సమస్యాత్మక పరిస్థితిలో క్రీస్తు పునరుత్థానపు శక్తితో దేవుడు మిమ్మల్ని పైకి లేపుతాడు. ఈ రోజు మీ పరిస్థితిపై ఎంత మృతమైనదిగా కనిపించినా ఈ అధికారాన్ని మీరు గట్టిగా పట్టుకొన్నట్లయితే, వాటిని జయించే శక్తిని మీకిస్తాడు.

Read More
25 Oct
మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు లోబడండి!
Sis. Stella Dhinakaran

తల్లిదండ్రులు మరియు పిల్లల మధ్య మనస్సు యొక్క ఏకత్వం మరియు అవగాహన కలిగి ఉండటానికి దేవుడు తన కృపను అనుగ్రహిస్తాడు. మీరు మీ జీవితంలో విజయవంతమైన రోజులను చూస్తారు.

Read More
24 Oct
దేవుడు మీకు శుద్ధ హృదయాన్ని ఇస్తాడు!
Dr. Paul Dhinakaran

మీ కోసం క్రొత్త కార్యాలు చేయడానికి దేవుడు ఇష్టపడుచున్నాడు. పాత కార్యాలు గతించిపోయేలా చేయడానికి మరియు మీ జీవితంలోని ప్రతిదాన్ని కొత్తగా మార్చడానికి ఆయన మీ కొరకు వేచి యున్నాడు.

Read More
23 Oct
మిమ్మల్ని ఎల్లప్పుడు ప్రేమించే దేవుడు!
Stella Ramola

మీరు ఎల్లప్పుడూ దేవుని మనస్సులో నిలిచియున్నారు. ఆయన మీ కోసం ఒక మంచి ఉద్దేశమును కలిగియున్నాడు. కాబట్టి, నేడు మీరు చేయవలసింది ఏమిటంటే, మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో దేవుడిని అడగండి మరియు ఆయన మీ కోసం తన ప్రణాళికను బయలుపరుస్తాడు.

Read More
22 Oct
దేవుడు మీ నష్టాన్ని పునరుద్ధరింపజేస్తాడు!
Dr. Paul Dhinakaran

సమస్తమును ఇప్పటికే మీ కోసం దేవుడు నిర్ణయించి యున్నాడు. తప్పకుండా, దేవుని యందు ఉన్న మీ నిరీక్షణ ఎన్నటికి వ్యర్థము కాదు. మీ బాధలకు అంతము ఉన్నది. ఆయన మీకు భవిష్యత్తును, నమ్మకమును కలుగజేస్తాడు.

Read More